Kassen

Verleng de levensduur van uw kas door die te verhogen

 

Veel bestaande kassen voldoen vaak niet meer aan de eisen die telers stellen. Het zijn kassen die technisch nog goed voldoen, maar door andere teeltinzichten of een andere teelt beperkingen opleveren. Nieuwbouw van een kas is een kostbaar alternatief. Zeker als u die optie afzet tegenover het verhogen van een kas, het specialisme van T.C. van den Dool. Al sinds 1934 helpen we telers weer jaren vooruit door hun kas een update te geven.

 

Waarom een kas verhogen?

Teeltomstandigheden en teelttechnieken veranderen continu. Een moderne kas heeft een grote luchtcapaciteit om schommelingen in het klimaat beter te kunnen opvangen. Het integreren van nieuwe installaties – zoals een tweede scherminstallatie, belichting of bevochtiging – is vaak onder de bestaande omstandigheden niet mogelijk. Een extra teeltlaag of een verwerkingsruimte creëren kan weer een andere wens zijn. Technisch is een verhoogde kas weer up-to-date.

 

Combinatie met renoveren

T.C. van den Dool verhoogt uw kas niet alleen, we renoveren ook. Gelijktijdig met de verhoogde kas is het economisch interessant om meteen de gevel een upgrade te geven.

 

Technisch beproefd procedé

Voor het verhogen van uw kas werkt T.C. van den Dool met een beproefde techniek. Met een pneumatisch vijzelsysteem wordt de kas in kleine stapjes verhoogd. De vijzels zijn door middel van slangen  aan elkaar gekoppeld. Tijdens het verhogen is de stabiliteit van de bestaande constructie gewaarborgd door middel van spanners en takels.

 

Gehele proces in één hand

De doorgezaagde kolommen worden vervangen door nieuwe. Daarvoor produceert T.C. van den Dool al het materiaal dat voor het verhogen gebruikt wordt in de eigen werkplaats. Ook het engineeren van het complete project blijft in eigen huis. Die manier van werken heeft als voordeel dat we goed kunnen inspelen op de haast die bij het verhogen van een kas altijd geboden is. Al naar gelang de locatie werken we met eigen teams of ziet een supervisor toe op de realisatie, met lokale arbeidskrachten in de uitvoering. Vanzelfsprekend kunt u ook voor de nazorg op T.C. van den Dool terugvallen.

 

100% bedrijfszeker

Een verhoogde kas is ook een bedrijfszekere kas. T.C. van den Dool werkt conform de eisen van Casta, wereldwijd de software om kasconstructies te ontwerpen en te berekenen. Ook voldoet uw verhoogde kas daarmee aan de gestelde verzekeringsnormen.

 

Wereldwijde ervaring

T.C. van den Dool heeft ervaring met alle kastypen, zowel in Venlo- als in breedkapkassen. Al sinds 1934 zijn we een bekende naam in de internationale tuinbouw. En we zijn vooral een plezierig bedrijf om mee samen te werken. Oplossingsgericht, slagvaardig en betrouwbaar. Wat kunnen we voor uw kas betekenen?

 

 

 

Kan de bestaande tralie d.m.v. armschoren geschikt gemaakt worden voor hangende teeltgoten?

Er worden bij iedere kaskolom stempels geplaatst. Aan deze stempels worden luchtcilinders gekoppeld welke aangesloten zijn op een persluchtleiding. Deze cilinders duwen de kas pneumatisch omhoog. Rij voor rij wordt de kas verhoogd totdat alles op de goede hoogte staat. De binnenkolommen in de kas worden verlengd of vernieuwd. Als het nodig is, kan de bestaande tralie d.m.v. armschoren worden geschikt gemaakt voor hangende teeltgoten.
Hoe kunnen wij het nog beter aan u uit leggen. Bekijk onze film: