Kassen

Veel bestaande kassen voldoen vaak niet meer aan de eisen die telers stellen. Het zijn kassen die technisch nog goed voldoen, maar door andere teeltinzichten of een andere teelt beperkingen opleveren. Nieuwbouw van een kas is een kostbaar alternatief. Zeker als u die optie afzet tegenover het verhogen van een kas, het specialisme van T.C. v.d. Dool B.V. Al sinds 1934 helpen we telers weer jaren vooruit door hun kas een update te geven.

Verhogen / renoveren

Teeltomstandigheden en teelttechnieken veranderen continu. Een moderne kas heeft een grote luchtcapaciteit om schommelingen in het klimaat beter te kunnen opvangen. Het integreren van nieuwe installaties – zoals een tweede scherminstallatie, belichting of bevochtiging – is vaak onder de bestaande omstandigheden niet mogelijk. Een extra teeltlaag of verwerkingsruimte creëren kan weer een andere wens zijn. Technisch is een verhoogde kas weer up-to-date.

Nieuwbouw / Custom made

T.C. v.d. Dool B.V. ontwerpt, produceert en bouwt compleet nieuwe kassen. Voor de kas die u laat bouwen is het van belang dat deze voldoet aan uw eisen om uw teelt efficiënt, rendabel en duurzaam te kweken. Kies daarom voor een kas uit het land dat het ontwikkelen van kassen vergaand heeft geperfectioneerd: Nederland.

Samenwerken?

Sluit aan bij het energieke team van T.C. v.d. Dool B.V. en ontdek een wereld van mogelijkheden, waar avontuur en groei hand in hand gaan.

nl_NLNL